lean sklep

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż potrzebne stały się zmiany w koncepcjach kierowania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a przy tym całkowicie niepotrzebnych. lean materiały szkoleniowe Priorytetowym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w wymiarze siły roboczej jak i wykorzystywanych materiałów. Wdrożenie technik lean management stwarza szansę uzyskania takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w firmie zazwyczaj ulegają poprawie. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to sprawność dokonania oceny, które czynności są zbędne dla firmy.